• TUİK tarafından 2007 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Hane halkı İşgücü Anketi ile birlikte, ülkemizde ilk defa “İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri” konulu bir araştırma gerçekleştirilmiştir.

• Türkiye genelinde toplam 37 963 örnek hane halkına uygulanmıştır. Bu dönemde, örnek hane halklarında yaşayan 15 ve daha yukarı yaştaki toplam 87 bin 552 fert ile görüşülmüştür.

• Araştırma sonuçları, uygulama dönemi itibariyle istihdamda olan veya son 12 ay içinde bir işte çalışmış olan fertlerin, son 12 ay içinde herhangi bir iş kazası geçirip geçirmedikleri veya yine bu süre zarfında işe dayalı bir sağlık probleminin etkilerine maruz kalıp kalmadıklarına ilişkin bilgiler vermektedir.

Sektör Kaza Tablosu

Rapora Göre;

• Her 100 çalışandan 2,9’u son bir yılda iş kazası geçirmiş

• Sektör dağılımında ilk sırayı %10,1 ile madencilik almaktadır.

• İş kazalarında ölüm oranının en yüksek olduğu sektör %34 ile inşaat sektörüdür. En çok ölüm yüksekten düşme şeklinde olmaktadır.

İş Kazaları neden meydana gelir?

1. +%50 kişisel kusurlar
2. %48 iş yerindeki güvensiz çalışma koşulları
Bu istatistik; iş kazalarının yüzde 50'sinin kolaylıkla önlenebileceğini, yüzde 48'inin sistemli bir çalışmayla önlenebileceğini, yüzde 2'sinin ise önlenemeyeceğini ortaya koyuyor.
İş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmanın en etkin yolu işyerlerinde iş güvenliği prensiplerine uygun bir çalışma düzeni kurmaktır.

İş kazalarında yaralanmalar,

Baş %15
Yüz %8
El %15
Kol %3
Göğüs %10
Bacak %15
Ayak %34 şeklindedir.

Ayak göreceli olarak korumasız 26 kemikten meydana gelen bir uzuvdur. Bu nedenle de kaza sonucu yaralanmaların başında gelmektedir. Ayakların dayanak ve dengeleme gibi önemli işlevleri vardır. Bu nedenle önemsiz denebilecek bir ayak kazası bile acı veya (hatta)hareketsizliğe bile neden olabilir.

Hareketsiz bir insan günde 2000-3000 adım atar. Hareketli bir insansa günde 8000-10000 adım atar.

Ortalama bir çalışanın 7000-8000 adım attığını varsayarsak ayak sağlık ve korunmasının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayabiliriz.

Bu nedenle iş güvenliği kapsamında ayak sağlığı ve korunması ile ilgili risklere göre kullanılması gereken ayakkabılar için belli normlar belirlenmiştir.

Risk türlerine göre ayakkabıda olması gereken özelliklere ait tablo için tıklayınız.